Vaalitavoitteet

1

L

Rikkaat verolle ja loppu talouskurille!

Euroopan unionin on toimittava ihmisten ja ilmaston, ei pääomien ehdoilla. Kun eriarvoisuus syventyy sekä Suomessa että EU:ssa, on korkea aika ottaa rikkaat mukaan talkoisiin. Meidän tulee sulkea veroparatiisit ja ottaa käyttöön Euroopan laajuinen varallisuusvero. Talouskurille on vaihtoehtoja, eivätkä EU:n taloussäännöt saa toimia välineinä elämän kurjistamiseksi ja demokratian kaventamiseksi.

Mitä ajan:

  • Euroopan rikkaat on aika laittaa maksamaan: otetaan käyttöön Euroopan laajuinen varallisuusvero ja verotetaan pääomavirtoja transaktioverolla. Veroparatiisit EU:n alueella on suljettava. 
  • Euroopan kasvu- ja vakaussopimukset on purettava tai  muutettava tukemaan ihmisten hyvinvointia ja kestäviä investointeja talouskurin sijaan. Tätä voidaan edistää esimerkiksi siten, että julkisen velan määrästä ei rangaista ja alijäämien lisäksi huomioidaan myös maiden ylijäämät ja niiden tasaamista edistetään.
  • Työntekijöiden oikeuksia on vahvistettava EU:n tasolla muun muassa lakko-oikeutta vahvistamalla ja alustatyöntekijöiden asemaa parantamalla.

2

L

Kunnianhimoa ilmastotoimiin!

Viime vuonna maailman keskilämpötilan nousu ylitti ensimmäistä kertaa kriittisen 1.5 asteen rajan. Tämä kehitys on pysäytettävä – kyseessä ei ole vähempää kuin ihmiskunnan kohtalonkysymys. Siksi myös Euroopan tasolla on tehtävä kaikki mahdollinen fossiilittomaan energiaan ja aidosti kestävään talousjärjestelmään siirtymiseksi. Vihreä siirtymä on myöhässä, mutta paras aika kirimiseen on nyt.

Mitä ajan:

  • Reiluun vihreään siirtymään tehdään riittävät julkiset investoinnit, jotta irtautuminen fossiilienergiasta on mahdollista. EU:n on oltava hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. 
  • Vihreän kasvun tavoittelun sijaan on siirryttävä talousjärjestelmään, joka huomioi maapallon kantokyvyn. Kiertotaloutta on edistettävä ja kokonaiskulutusta vähennettävä.
  • Maataloustuet tulee ohjata tukemaan kestävää tuotantoa epäekologisen ja epäeettisen eläinteollisuuden sijaan. 
  • EU:n on panostettava sähköisen ja raiteilla kulkevan liikenteen kehittämiseen, ottaa käyttöön lentovero sekä kieltää lennot niiltä reiteiltä joilla on jo olemassa nopea junayhteys.

3

L

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille!

Euroopan unioni ei ole aito rauhanprojekti niin kauan, kun se jättää ihmiset rajoilleen kuolemaan, tukee sortovaltioita ja kääntää katseensa kansanmurhalta. EU:ssa tulee toteuttaa politiikkaa, jossa jokaisella on yhtäläinen ihmisarvo synnyinpaikkaan katsomatta. Turvallisuus ei tarkoita kansainvälisten sopimusten ja ihmisoikeuksien hylkäämistä, vaan niiden johdonmukaista noudattamista ja vahvistamista.

Mitä ajan:

  • EU:n on jäädytettävä yhteistyösopimus Israelin kanssa ja asettaa maalle tuntuvat taloudelliset ja poliittiset pakotteet kunnes kansanmurha Gazassa ja Palestiinan miehitys ovat päättyneet.
  • Kansainvälisten ihmisoikeuksia turvaavien lakien ja sopimusten rikkomisesta tulee säätää sanktiot EU-tasolla.
  • EU ei voi sulkea rajojaan, vaan sen sijaan on kehitettävä lisää reittejä saapua Eurooppaan. Kaikilla on oikeus elämään, ja EU:n on toimittava kaikkien ihmisarvoa tukien, ei sitä eväten.