Vaalitavoitteet

1

L

Rahat rikkailta hyvinvointiin!

Ei ole oikein että rikkaat jatkavat rikastumistaan samalla kun me muut joudumme tinkimään perustarpeistamme ja peruspalvelumme romutetaan. Me tarvitsemme politiikkaa, joka laittaa rikkaat maksamaan oikeudenmukaisen osuutensa aiheuttamiensa kriisien korjaamiseksi. Miljonäärit on laitettava verolle ja hoitovelka korjattava maksamalla hoitajille heidän ansaitsemansa palkka.

Mitä ajan:

  • Miljonäärit mukaan verotalkoisiin: Puolen prosentin varallisuusvero miljonääreille tuo satoja miljoonia hyvinvointiin. Verotuksen progressiota on kiristettävä yläpäästä ja pääomatulot asetettava verolle. Listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuesta on luovuttava.
  • Hyvinvointivaltio on elintärkeä: Hyvinvointivaltiota rakentavien ja ylläpitävien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten palkat on nostettava kuopasta palkkaohjelmalla ja työhyvinvointi laitettava kuntoon sote-palveluiden rahoitusta vahvistamalla.
  • Elämisen hinta alas: Arjen sähkölaskuja on tuettava ja ökykulutus on laitettava kuriin. Kotitalouksille on energiahintojen noustessa kompensoitava sähkölaskuja tiettyyn rajaan asti. Vuokrankorotuksille on asetettava jarru. Lääkekorvauksia on nostettava.

2

L

Ilmastokysymys on kohtalonkysymys!

Ilmastokriisin ja luontokadon muodostama ekokatastrofi on vakavin ihmiskunnan kohtaama uhka. Lyhytnäköinen voitontavoittelun politiikka on johtanut tilanteeseen, jossa enemmistö kärsii muutaman harvan kääriessä voitot. 

Jos nykyinen kehitys jatkuu, tuhoutuvat edellytykset ihmiskunnan tulevaisuudelle elinaikanani. Me tarvitsemme politiikkaa, joka ottaa ilmastokriisin ja luontokadon vakavasti sekä toimii kunnianhimoisesti niiden aiheuttamien tuhojen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisyksi. Ympäristölle haitallisten alojen tekohengitys on lopetettava ja ilmastorikolliset saatava tilivelvollisiksi.

Kunnianhimoinen ilmastopolitiikka on välttämätöntä, jotta meillä olisi tulevaisuus.

Mitä ajan:

  • Reilu siirtymä tänään, ei huomenna: Suomen on toteutettava mittavat julkiset investoinnit vihreään teollisuuteen. Panostetaan kotimaisen uusiutuvan energian tuotantoon. Valtiolla on oltava vahvempi rooli energiantuotannossa ja sähköverkot tulee palauttaa julkiseen omistukseen.
  • Ilmastorikolliset kuriin: Teollisuudelle on asetettava sitovat päästörajoitukset. Kaivoslain ympäristövaatimuksia tiukennettava. Luontoamme on suojeltava entistä kunnianhimoisemmin.
  • Kulutus kestäväksi verotuksella: Tuotteita ja palveluita on verotettava niistä aiheutuvien päästöjen perusteella. Maataloutta on ohjattava kasvispainotteiseksi. Lentovero tulee ottaa käyttöön.

3

L

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille!

Aikana, jolloin epädemokraattiset ja ihmisoikeuksia polkevat hallinnot vahvistavat paikkaansa maailmassa, on entistäkin tärkeämpää pitää kiinni ihmisoikeuksien ja demokratian kunnioittamisesta. Jos emme tee niin, olemme pian menettäneet ne. 

Ympäri maailman ihmisoikeuksia sorretaan ja vapautta rajoitetaan. Me tarvitsemme politiikkaa, joka tunnustaa että ihmisoikeudet kuuluvat kaikille, eivät vain suomalaisille. Suomen on lopetettava asekauppa ihmisoikeuksia polkevien valtioiden kanssa ja lakattava kumartelemasta autoritaaristen johtajien vaatimusten edessä. Ihmisoikeudet eivät ole asia, joita voi ostaa tai myydä. Ulkopolitiikan on oltava johdonmukaista, ei valikoivaa.

Mitä ajan:

  • Ihmisoikeudet eivät ole kaupan: Asekaupat hyökkääjä- ja miehittäjävaltioiden kanssa on lopetettava välittömästi. Nato-jäsenyys ei saa tarkoittaa oikeusvaltioperiaattesta ja ihmisoikeuksista luopumista. Turkin edessä nöyristely on lopetettava. 
  • Loppu Suomen ihmisoikeusloukkauksille: Itsemäärittelyoikeus on taattava myös alaikäisille mahdollistamalla juridinen sukupuolen korjaaminen. Eheytyshoidot on kiellettävä. Aseistakieltäytyjien rankaisemisesta on luovuttava. 
  • Kaikilla on oikeus elää: Pakkopalautukset on lopetettava. Maahanmuuttajien perheenyhdistämisiä on helpotettava. Sotaa, vainoa ja katastrofeja paenneille turvapaikanhakijoille on myönnettävä pysyvä oleskelulupa.