otetaan
tulevaisuus
takaisin!

L

Rikkaat verolle ja loppu talouskurille!

L

Kunnianhimoa ilmastotoimiin!

L

Ihmisoikeudet ulkopolitiikan keskiöön!

Instagram